Välkommen till Brobygrafiskas examensutställning 2021

I Brobygrafiskas examensarbeten testas den kreativa förmågan att utveckla nya möjligheter. Våra studerande får i uppdrag att se möjligheter i det redan befintliga genom att visa på vikten av design, funktion och sammanhängande uttryck för att som varumärke nå sin målgrupp. Alla arbeten har skapats utan input av varumärket för att utmana den kreativa friheten.

Varmt välkommen på en pandemipåverkad examensresa genom kalla drycker, pennor, festivaler, sjukvård, skateklubbar och friluftsliv.

Visuell grafisk kommunikatör

Grafisk formgivare/tekniker

Förpackningsdesigner